Privacybeleid

Privacybeleid

van Ensemble la beauté

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ensemble la beauté verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Ensemble la beauté of om een andere reden persoonsgegevens aan Ensemble la beauté verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Esther Nieuwhof, eigenaresse van Ensemble la beauté adres Marthahoeve 3A Amstelveen, telefoon nummer: 020-6405211, kvk nummer 63399768 De praktijk is bereikbaar via info@ensemblelabeaute.nl

2. Welke gegevens verwerkt Ensemble la beauté en voor welk doel:

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres,

d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

e) Voor en na foto’s

2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.

b) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

c) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.

3. Bewaartermijnen:

Ensemble la beauté verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers:

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Ensemble la beauté passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Ensemble la beauté gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten:

5.1 Via Esther Nieuwhof kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met haar.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Ensemble la beauté je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan Esther Nieuwhof via info@ensemblelabeaute.nl

6. Wijzigingen:

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.